Comunidadförsäkring

Vi gör naturligtvis också Comunidadförsäkringar dvs ägarföreningen/ samfälligheten kan vi också försäkra. Normalt omfattar dom de gemensamma utrymmena och byggnadens stomme, ytterväggar o tak o de gemensamma rören.

Comunidadförsäkring

(+34) 952 469 035
info@scand-insurance.com

Prisförslag