Verksamhetsförsäkring

Driver du verksamhet försäkrar vi den, såväl lokal/kontor som lösöre, datorer t.ex och dina kunder mot ex.-vis olyckshändelser.

Verksamhetsförsäkring

(+34) 952 469 035
info@scand-insurance.com

Prisförslag